Archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Zamówienia publiczne

Lista realizowanych zamówień publicznych oraz link do archiwum z lat ubiegłych

Ogłoszenia o naborze

Lista prowadzonych naborów na wolne stanowiska oraz link do listy rozstrzygniętych ofert

Władze

Informacja o władzach jednostki

Akty prawne

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

Oświadczenia

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Kontakt

Adresy internetowe oraz telefony do dyrektorów i administratorów