Biuletyn Informacji Publicznej

Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Kontakt:

DYREKTOR

mgr Krzysztof Jankowski

tel./fax: 52 373 63 30, 52 373 04 68

fax: 52 373 51 39

e-mail: krzysztofjankowski@bzpow.pl


ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Natalia Lejbman

tel.: 52 361 18 44

fax: 52 361 24 99

e-mail: natalialejbman@bzpow.bydg.pl


ADMINISTRATOR

Jolanta Cunduri

tel.: 52 361 18 44

fax: 52 361 24 99

e-mail: jolantacunduri@bzpow.bydg.pl